اولین و بزرگترین کارخانه تولید کننده گهواره در ایران
کولیک نوزادان
مدیر 474

کولیک نوزادان

کولیک چیست؟

گریه نوزاد سالم برای مواردی همچون گرسنگی، تعویض پوشک و یا خستگی طبیعی است در حالی که نوزادان مبتلا به کولیک بدون دلیل گریه می‌­کنند. کولیک ممکن است سبب گریه‌های طولانی مدت در نوزادان شود. نوزادان مبتلا به کولیک به طور مداوم و بدون مشخص بودن دلیل برای ساعات متوالی گریه می­‌کنند. البته شدت این گریه­‌ها در ساعات عصر و نزدیک به شب در غالب موارد بیشتر است. به طور کلی، به گریه­‌های طولانی مدت و شدید نوزادان سالم می­تواند مرتبط با کولیک می‌­باشد.  

اشتراک

Print

انتخابگر پوسته

متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستیمتن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی.

نام و نام خانوادگی -

متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تست متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تست متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تست متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تست متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تست متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تست متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تست متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تست متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تست متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تست.

متن تستی متن تستی متن تستی متن تستی متن تست

نام و نام خانوادگی -

دی ان ان